28 квітня 2009 р. в Житомирському інституті медсестринства відбулася робоча нарада МОЗ України «Розвиток ступеневої медсестринської освіти в Україні». В ній взяли участь керівники та представники Міністерства охорони здоров’я України, інституту стратегічних досліджень МОЗ України, Асоціації медичних сестер України, вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації.

Реформування системи охорони здоров’я у відповідності до національного плану розвитку системи охорони здоров’я та Концепції розвитку вищої медичної освіти в Україні на період до 2010 року вимагає якісного перегляду змісту медсестринської освіти у напрямку її інтеграції в міжнародну систему, диференціації діяльності медичних сестер залежно від нових функцій, зумовлених соціально-економічними умовами сьогодення, що свідчить про актуальність перетворень у медсестринстві, як складової системи охорони здоров’я України.
Заслухавши та обговоривши проблемні питання розвитку ступеневої медсестринської освіти в Україні, учасники робочої наради схвалили запропоновані концепції з основних питань, які були винесені на розгляд.
За результатами роботи наради її учасники  прийняли  рішення погодити зміни і доповнення до наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. №33 в частині змін і доповнень до штатних розкладів закладів охорони здоров’я щодо введення нових посад, враховуючи підготовку фахівців за спеціальністю «Сестринська справа» за новими освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра та магістра.
Також було погоджено концепцію «Медсестринство як наукова спеціальність» та паспорт спеціальності, з метою винесення концептуальних питань на розгляд ВАК України.
Було схвалено проект документу щодо стандартів практичної діяльності медичних сестер та критеріїв атестації робочих місць відповідно до новостворених стандартів їх професійної діяльності.
Розглянуто концепцію післядипломної освіти медичних бакалаврів та магістрів за спеціальністю «Сестринська справа».
В рамках роботи наради було обговорено стандарти освіти зі спеціальності «Лікувальна справа» (кваліфікація «Помічник лікаря») із урахуванням збільшення терміну навчання фельдшерів до 3-х років, з метою запровадження ступеневої вищої освіти і продовженням навчання випускників коледжів на ІІ курсі медичних університетів.
Погоджено концепцію стандарту освіти зі спеціальності «Сестринська справа» (бакалавр) та введення очної-заочної форми навчання для практикуючих медичних сестер.
З метою виконання прийнятих рішень, учасниками наради було вирішено підняти  клопотання перед Міністерством охорони здоров’я України про затвердження резолюції робочої наради «Розвиток ступеневої медсестринської освіти в Україні» наказом МОЗ України.