Новини

На Житомирщині 94,4% у віці 1 року вакциновані проти кору

У Житомирській області вакцинують дітей від кору, паротиту та краснухи згідно із Календарем профілактичних щеплень, а також проводяться заходи щодо надолуження щеплень старших дітей, якщо ті не були вакциновані з певних причин. Перше щеплення у віці 1 року отримали 94,4% від підлягаючих вакцинації, у віці 6 років - 91,5% .

 

Детальніше...

 

В області проти грипу вакцинували понад 2 тисячі жителів

З початку епідсезону проти грипу на Житомирщині вакцинувалися понад 2 тисячі жителів області. Щеплення від грипу не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, проте рекомендоване МОЗ України для кожного громадянина, особливо для людей з групи ризику.

 

Детальніше...

 

В області перевищено епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ

За інформацією ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства здоров’я України», за останній тиждень (3-й тиждень року) зареєстровано 8716 випадків захворювань на грип та ГРВІ. Інтенсивний показник на 100 тис. населення становить 702,2,  що на  5,3%  більше  ніж за попередній тиждень. Показник захворюваності на 19% перевищує епідемічний поріг.

 

Детальніше...

 

В Олевській міській ОТГ розпочалось будівництво сучасної сільської амбулаторії

Будівництво сільської амбулаторії нового типу в селі Хочине відбувається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

 

Детальніше...

 

Українці з інфарктом у критичній ситуації отримують безоплатні стенти – тепер у 40 медзакладах

У 2018 році створено 7 реперфузійних центрів, які працюють у режимі “24/7/365”. Загалом по Україні таких центрів уже 34. Ще 6 відділень приймають пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, але не цілодобово. У кожному із цих медзакладів абсолютно всі пацієнти з гострим інфарктом міокарда із елевацією сегмента ST (коли від оперативного втручання і встановлення стента залежить життя людини) отримують стент безоплатно.

 

Детальніше...

 

Набули чинності нові правила навчання дітей у лікарнях

Відповідно до Закону України «Про освіту», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267, спільним наказом МОЗ та МОН України від 13 листопада 2018 р. № 1232/2067 затверджено «Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я» .

2019_01_21_01

Порядок регулювання та здійснення форм здобуття загальної середньої освіти

Слід наголосити, що це Положення регулює особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти дітьми шкільного віку, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

Діти шкільного віку, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я (далі — учні), можуть здобувати загальну середню освіту в інституційній (очній, дистанційній) та індивідуальній (екстернат, педагогічний патронаж) формах за заявою батьків учнів або їх інших законних представників. Заява подається всіма можливими засобами зв’язку або передається нарочним (кур’єром).

Здобуття загальної середньої освіти в очній формі передбачає спільну участь учнів та педагогічних працівників в освітньому процесі, що організовується в закладах охорони здоров’я шляхом створення класів закладів освіти (філій), у тому числі з’єднаних класів (класів-комплектів), безпосередньо в закладах охорони здоров’я (далі — класи).

2019_01_21_02

Організація діяльності класів здійснюється з урахуванням Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 5 серпня 2016 р. № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1187/29317.

Організація освітнього процесу для учня, який за станом здоров’я не може відвідувати навчальні заняття в класі, здійснюється біля його стаціонарного лікарняного ліжка відповідно до Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 р. № 8, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2016 р. за № 184/28314.

Для учнів, умови перебування яких на стаціонарному лікуванні унеможливлюють безпосереднє спілкування з педагогічними працівниками, організація освітнього процесу здійснюється в дистанційній або індивідуальній (екстернатній) формі з використанням технологій дистанційного навчання відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 р. № 466, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235, Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2017 р. № 369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 березня 2017 р. за № 416/30284.

Для організації дистанційної форми навчання учня можуть залучатися педагогічні працівники закладу освіти, в яких дитина попередньо здобувала загальну середню освіту.

Освітні послуги особам з особливими освітніми потребами надаються згідно з Порядком організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872.

Організацію освітнього процесу у закладах охорони здоров’я здійснюють заклади загальної середньої освіти, які закріплені засновниками (далі — заклад освіти) відповідно до законодавства.

З метою створення умов для здобуття загальної середньої освіти учнями між закладом охорони здоров’я та закладом освіти укладається письмовий договір про співпрацю, де визначаються взаємні обов’язки та відповідальність сторін.

Директор закладу освіти забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за наданням освітніх послуг учням.

Хто є відповідальним за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти?

Директор (завідувач філії) закладу освіти визначає педагогічного працівника закладу освіти, відповідального за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, який згідно зі своїми посадовими обов’язками:

 • взаємодіє з адміністрацією закладу охорони здоров’я, за потреби — з іншими закладами освіти, в яких попередньо навчались учні, інклюзивно-ресурсним центром з питань організації здобуття учнями загальної середньої освіти;
 • сприяє матеріально-технічному забезпеченню освітнього процесу у закладі охорони здоров’я;
 • організовує тимчасове користування підручниками або забезпечує доступ до їх електронних версій, електронних підручників, освітніх ресурсів та сервісів на час їх перебування на стаціонарному лікуванні;
 • затверджує розклад навчальних занять, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх педагогічних працівників;
 • контролює ведення необхідної документації;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

Керівник закладу охорони здоров’я забезпечує необхідні умови для організації освітнього процесу.

Керівник закладу охорони здоров’я визначає працівників, відповідальних за організацію здобуття учнями загальної середньої освіти, який згідно зі своїми посадовими обов’язками:

 • координує питання охоплення загальною середньою освітою учнів та організовує відвідування ними навчальних занять;
 • надає та забезпечує утримання в належному стані приміщення для проведення навчальних занять (класної кімнати) та перебування педагогічних працівників, зокрема забезпечує необхідними меблями та організовує проведення необхідних ремонтних робіт і прибирання, а також організовує надійне зберігання і належне використання навчальних та наочних посібників, технічних засобів, підручників тощо;
 • інформує працівників закладу освіти та інших учасників освітнього процесу про особливості режиму роботи закладу охорони здоров’я та контролює додержання ними режиму закладу охорони здоров’я;
 • забезпечує безпечні та нешкідливі умови для учнів та працівників закладу освіти під час їх перебування на території закладу охорони здоров’я;
 • попередньо інформує, не менше ніж за 3 дні, заклад освіти про вибуття учня з метою підготовки довідки про його успішність та стан засвоєння учнем освітньої програми.

Питання надання приміщення для класної кімнати та для перебування педагогічних працівників, розподілу учнів між класними кімнатами вирішується комісією з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій закладу охорони здоров’я.

Для організації освітнього процесу у наступному навчальному році заклад охорони здоров’я, як правило, не пізніше 31 травня поточного року надає закладу освіти інформаційну довідку, підписану керівником закладу охорони здоров’я, про кількість учнів (за віковими категоріями), які впродовж поточного навчального року перебували на стаціонарному лікуванні у цьому закладі охорони здоров’я.

На підставі інформаційної довідки, наданої закладом охорони здоров’я, керівник закладу освіти видає накази про створення класів, визначає педагогічних працівників, які будуть забезпечувати освітній процес, класних керівників, затверджує навчальні плани класів, що попередньо мають бути схвалені педагогічною радою закладу освіти.

Гранична наповнюваність класів становить не менше 5 та не більше 12 осіб.

У разі якщо кількість осіб менше 5, організація освітнього процесу здійснюється за груповою формою навчання.

Для організації освітнього процесу один з батьків (інших законних представників) подає до закладу освіти заяву в порядку, визначеному в цьому Положенні.

Учень розпочинає навчання після дозволу лікуючого лікаря, який робить відповідну відмітку в історії хвороби дитини.

За бажанням батьків (інших законних представників) до заяви може додаватися копія висновку про комплексну (чи повторну) психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, якщо дитина перебуває на обліку в інклюзивно-ресурсному центрі.

Яким чином розробляється план класу?

Навчальний план класу розробляється відповідно до освітньої програми та навчальних планів закладу освіти для відповідного класу (класів) з використанням диференційованого підходу, що забезпечує вивчення всіх предметів (дисциплін) інваріантного складника освітньої програми.

Тижневе навчальне навантаження становить для:

 • 1–4 класів — 12 навчальних годин на кожен клас;
 • 5 класів — 16 навчальних годин на кожен клас;
 • 6–8 класів — 18 навчальних годин на кожен клас;
 • 9–12 класів — 20 навчальних годин на кожен клас.

Щоденне навантаження на учня не може перевищувати 3 навчальні години на день для початкової освіти та 4,5 навчальної години для базової середньої та профільної середньої освіти.

Для учнів, які здобувають загальну середню освіту за індивідуальною формою, розробляється індивідуальний навчальний план відповідно до можливостей дитини з урахуванням рекомендацій лікаря щодо навчального навантаження учня, який затверджується керівником закладу освіти.

Освітній процес у закладі охорони здоров’я здійснюється відповідно до структури навчального року закладу освіти.

Розклад навчальних занять класів затверджується керівником (завідувачем філії) закладу освіти за погодженням з керівником закладу охорони здоров’я або визначеним ним відповідальним працівником закладу охорони здоров’я. Час проведення навчальних занять визначається з урахуванням режиму закладу охорони здоров’я.

Тривалість навчальних занять у класі визначається відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», але може бути зменшена або поділена на частини з урахуванням стану здоров’я учнів та рекомендацій лікуючих лікарів.

Оцінювання результатів навчання здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

Державна підсумкова атестація учнів здійснюється відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 р. № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 р. за № 157/26602.

Для обліку навчальних годин та досягнень учнів вчителями заповнюється класний журнал.

Після завершення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров’я учню видається довідка, що містить інформацію про результати навчання (оцінювання) з кожного предмету з описом навчального матеріалу, яким оволодів учень. Довідка підписується керівником закладу освіти.

У випадку завершення здобуття певного рівня освіти учню видається документ про загальну середню освіту відповідно до законодавства.

Порядок здійснення оплати праці педагогічних працівників

Оплата праці педагогічних працівників, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти учнями, здійснюється за рахунок освітньої субвенції та/або коштів місцевих бюджетів, виходячи з установленого їм педагогічного навантаження залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, розкладу навчальних занять, встановлених ставок заробітної плати з урахуванням підвищень, доплат, надбавок, а також конкретних умов, що склалися у закладі освіти, за наказом керівника закладу освіти.

Педагогічним працівникам, які працюють з класами, доплати за класне керівництво та інші доплати здійснюються відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56. Засновник закладу освіти може здійснювати інші додаткові виплати до тарифної ставки за рахунок коштів відповідного бюджету.

Прес-служба «Українського медичного часопису»
за матеріалами zakon.rada.gov.ua

 

Про медичну та психологічну реабілітацію учасників АТО/ООС

У минулому 2018 році 1831 учасник АТО/ООС, члени їх сімей або сімей загиблих пройшли медичну та психологічну реабілітацію, а також отримали санаторно-курортне лікування.

 

Детальніше...

 

Користь і шкода купання у крижаній воді: поради лікарів

На свято Богоявлення, що відоме у народі як Водохреща і святкується 19 січня, центральне місце займають обряди, пов'язані з водою, і один з них - купання в ополонці. Вода сама по собі, особливо в зимовий період, має сильну позитивну енергетику і несе в собі хороший заряд для організму людини, а в такий день вона має особливо сильну енергетику, що і робить цей день незабутнім. Походить ця традиція з Євангельської розповіді про подію Хрещення Господа Ісуса Христа святим Іоанном Хрестителем у річці Іордані. Люди каялися, просили у Бога прощення і лише після цього занурювалися у воду. Тому перш ніж занурюватися, треба свято вірити, що купання на Хрещення очистить душу і тіло, що такий вчинок піде дійсно на користь.

Детальніше...

 

НСЗУ відкриває підрозділи в регіонах

У 2019 році Національна служба здоров’я України відкриє п’ять територіальних підрозділів в регіонах.

 

Детальніше...

 

Обережно! Крижані бурульки!

Нестійкі погодні умови – відлига вдень і заморозки вночі та значне нагромадження снігового покриву на покрівлях будинків сприяють активному утворенню бурульок та призводять до сповзання снігу, особливо з будинків із похилим дахом, виступаючих архітектурних частин будівель.

 

Детальніше...

 

В області створено центр громадського здоров'я

Житомирська область, яка активно впроваджує реформи охорони здоров’я, почала розбудову громадського здоров’я, як невід’ємної складової системи охорони здоров'я та ключового елемента для впливу на основні показники здоров’я населення.

Детальніше...

 

«Лікарі без кордонів»: конструктивна співпраця

У 2018 році  Міжнародна незалежна гуманітарна організація «Лікарі без кордонів» (Médecins Sans Frontières), у партнерстві з обласним протитуберкульозним диспансером Житомирської обласної ради, розпочала пілотний проект. Його мета  — вдосконалення лікування хіміорезистентного туберкульозу (ХР ТБ) у Житомирській області згідно з останніми міжнародними рекомендаціями. В рамках програми використовується більш легке та ефективне лікування, у тому числі короткі режими лікування, які тривають 9-12 місяців (на противагу стандартному курсу тривалістю 20-24 місяці) та нові високоефективні пероральні протитуберкульозні препарати, які спричиняють менш серйозні побічні реакції, ніж старі ін’єкційні препарати.

 

Детальніше...

 

Україна впритул наблизилася до впровадження телемедицини

Телемедицина має стати доступною в українських селах уже протягом року. Про це під час селекторної наради щодо стану реалізації реформи сільської медицини, яка відбулася 14 січня 2019 р., повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко. Посадовець нагадав, що в Україні розпочалося масштабне будівництво перших 517 нових сільських амбулаторій моно- та групової практики.

 

Детальніше...

 

Уже більше 5 000 українців захворіли на кір з початку року. Захистити від захворювання може лише вакцинація

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, за 2-й тиждень 2019 р. на кір захворіли 2 767 людей – 1 087 дорослих і 1 680 дітей.

Детальніше...

 

Реалізація в області Державної програми «Доступні ліки» за 2018 рік

Програму «Доступні ліки» (ПДЛ) було запроваджено в квітні 2017 року. На реалізацію цієї Програми в 2017 році з Державного бюджету було виділено 700 млн грн, (21,8 млн євро), а в 2018 році сума фінансування зросла до 1 млрд грн. (31 млн євро).

Детальніше...

 

На Житомирщині триває будівництво 11 амбулаторій нового типу

На Житомирщині триває реалізація ініціативи Президента України Петра Порошенка щодо розвитку сільської медицини – активно йдуть роботи з будівництва 11 амбулаторій.

 

Детальніше...

 

Обласна лікарня поповнилась новими сучасними УЗД-апаратами

В обласну клінічну лікарню ім. О.Ф.Гербачевського за кошти обласного бюджету закуплено нові сучасні УЗД-апарати.

 

Детальніше...

 

Ціль первинної сільської медицини – зниження смертності за трьома нозологіями, – Геннадій Зубко

14 мільйонів українців, які проживають у селах, мають бути забезпечені доступною та якісною первинною медичною допомогою. Це завдання прийнятого парламентом закону 2206, ініційованого Президентом України Петром Порошенком. Кінцева ціль —  знизити протягом 2-3-5 років смертність українців, які проживають у сільській місцевості, за трьома найпоширенішими в Україні нозологіями: серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, цукровий діабет.

 

Детальніше...

 

У 2018 році лікарі області виписали понад 830 тис. рецептів за програмою «Доступні ліки»

Програма «Доступні ліки» – один із елементів медичної реформи, завдяки якій жителі продовжують отримувати 59 препаратів безкоштовно, ще 202 – лікарських засоби з невеликою доплатою. Це препарати для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою. У 2018 році лікарі Житомирщини виписали 830 тис. 600 рецептів, з яких отоварено 730 тис.

 

Детальніше...

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Як ви оцінюєте медичне обслуговування в області?
Кому ви більше довіряєте?
Дайджест

daidzhest

Урядова гаряча лінія

p3_27042018baner

Статистика сайту