ОГОЛОШЕННЯ

Департамент охорони здоров’я

Житомирської обласної державної адміністрації

оголошує конкурс на здобуття премії імені О.Ф. Гербачевського

 

Вимоги до претендентів на здобуття премії імені 

О.Ф. Гербачевського та перелік документів, що подаються на її здобуття

1. Премія присуджується лікарям, гігієністам, організаторам охорони здоров’я та іншим спеціалістам закладів охорони здоров’я області, комунальних вищих медичних навчальних закладів Житомирської обласної ради, які мають стаж роботи не менше 15 (п’ятнадцяти) років

2. Премія призначається особам відповідно до критеріїв:

номінація «За наукові досягнення»:

наявність публікацій у наукових виданнях; участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково - практичних семінарів, що проводилися на міжнародному та Всеукраїнському рівнях; наявність стабільних високих досягнень у галузі охорони здоров’я, науці, раціоналізаторській роботі;

номінація «За професійні досягнення»:

вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я у регіоні, професійну майстерність, високу якість роботи.

3. Право на висування претендентів на здобуття премії надається трудовим колективам закладів та установ охорони здоров’я на зборах та у подальшому вирішується на колегії управління охорони здоров’я облдержадміністрації.

4. Внесення кандидатур претендентів на присудження премії відбувається щороку з 10 січня по 10 травня поточного року.

Для отримання премії комітету подаються такі документи:

обґрунтоване подання установи (закладу, органу державного або галузевого управління, військової частини) за підписом керівника, який скріплюється гербовою печаткою;

особовий листок обліку кадрів з вклеєною фотокарткою, завірений згідно з чинним законодавством;

список наукових праць (за наявності), публікацій у наукових виданнях, які свідчать про внесок претендента в розвиток галузі охорони здоров’я, за підписом номінанта та керівника організації, яка його висуває;

копії сертифікатів та посвідчень про участь у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводилися на міжнародному та Всеукраїнському рівнях, раціоналізаторській роботі.

Матеріали претендентів мають бути надруковані через два міжрядкові інтервали, пронумеровані, підшиті (у правому верхньому кутку) у швидкозшивачах з позначками «І примірник» та «ІІ примірник». До матеріалів додається опис документів, що міститься в кожному із них. На титульній сторінці обкладинки швидкозшивача вказується у друкованому вигляді прізвище, ім’я та по батькові претендента.

Комітет розглядає надані матеріали претендентів протягом 30 календарних днів, починаючи з 10 травня.

Відповідні матеріали про внесення кандидатур претендентів на присудження премії надсилаються до 10 травня на розгляд комітету у 2-х примірниках на адресу: Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації (10014, м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25).

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

Телефон для довідок: (0412) 47-43-95, e-mail: kadri.dozoda@gmail.com