Трансформація системи охорони здоров’я - це перш за все, зміна механізмів фінансування. На первинній ланці заклади отримують з Державного бюджету України кошти за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Пацієнт вільно обирає лікаря, подає декларацію у заклад, де працює цей лікар, НСЗУ – оплачує кошти закладу охорони здоров'я за договором. НСЗУ оперує коштами державного бюджету і відповідає за їхнє цільове та ефективне використання. НСЗУ не лише контрактує заклади охорони здоров'я, а і перевіряє дотримання ними умов договорів.

2019_05_30_00

Звіти медичних закладів, на підставі яких здійснюються оплати НСЗУ за договором, формуються на основі даних з електронної системи охорони здоров’я з дотриманням вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. І НСЗУ вживає усіх передбачених законодавством заходів, щоб всі дані в електронній системі охорони здоров'я були актуальними та достовірними.

Саме для цього - для дотримання актуальності та точності всіх даних, що зберігаються у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я - НСЗУ відповідно до законодавства регулярно здійснює їх верифікацію. Деактивує дані про померлих, проводить онлайн та офлайн дедублікацію даних - для уникнення дублювання даних в системі та, як наслідок - можливої подвійної оплати за одного пацієнта.

Також НСЗУ здійснює заходи щодо верифікації даних на основі звернень громадян, закладів охорони здоров'я та інших юридичних та фізичних осіб. Так, у березні 2019 до НСЗУ надійшло звернення від законного представника трирічної дитини про те, що декларація з використаними персональними даними цієї дитини була внесена працівниками КНП «Ірпінський міський центр ПМСД» в електронну систему охорони здоров’я без відома законного представника дитини. Окрім того, у зв'язку з внесенням нової декларації дитини працівниками КНП «Ірпінський міський центр ПМСД», заклад охорони здоров'я, у якому насправді забезпечувались медичні послуги дитині і де законний представник дитини обрав для неї лікаря, не отримав кошти за надані послуги. Про це НСЗУ повідомив керівник “постраждалого” від таких дій закладу охорони здоров'я.

На підставі цих фактів НСЗУ відповідно до підпункту 3 пункту 16 договору було прийнято рішення здійснити моніторинг виконання договору КНП “Ірпінський міський центр первинної медико санітарної допомоги” Ірпінської міської ради. Виїзна перевірка щодо моніторингу виконання умов договору була проведена 04.04.2019, 05.04.2019, 09.04.2019 та 10.04.2019 у присутності керівництва надавача.

Представники Національної служби здоров’я України опрацювали видруковані примірники декларацій в Амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 1. Загалом було опрацьовано 16 703 декларацій, що містились в електронній системі охорони здоров’я, на відповідність вимогам Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та форми декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.03.2018 № 503.

За результатами звірки було встановлено, що 10 244 декларацій були подані з порушеннями Порядку, затвердженого наказом МОЗ № 503. Так, деякі примірники декларацій не були взагалі видруковані з електронної системи охорони здоров’я; більша частина видрукованих декларацій не містили підпису пацієнта. Частина декларацій були заповнені не за встановленою формою; частина - заповнені не в електронній системі охорони здоров’я, а “від руки”, що суперечить вимогам Порядку. Такі порушення можуть свідчити про те, що деякі пацієнти насправді могли не обирати лікарів зазначеного медичного закладу. Отже, їхнє право на вільний вибір лікаря було порушено. Для встановлення таких випадків відповідні матеріали будуть направлені до правоохоронних органів.

В ході аналізу декларацій комісія додатково виявила ще наступні порушення: допущення помилок у персональних даних пацієнтів (неправильне зазначення прізвища, імені, по батькові та ін.); підписання одним підписом 4 та більше декларацій різних пацієнтів (без урахування заповнення та підписання декларації законним представником пацієнта); підписання декларації одного і того ж пацієнта різними підписами; внесення некоректних даних у розділі “законний представник пацієнта” у деклараціях дітей.

Зазначені помилки можуть призводити до перешкоджання або навіть неможливості пацієнтами скористатись правом на медичну допомогу, зокрема: перешкоди при створенні електронного рецепту та його відпуску, формування електронної карти пацієнта з помилками у персональних даних, у подальшому - отримання електронного направлення до закладів, що надають спеціалізовану амбулаторну чи стаціонарну медичну допомогу.

Наступним кроком після проведення виїзної перевірки було проведення засідання комісії з верифікації даних в електронній системі охорони здоров'я НСЗУ, на яку запросили представників КНП «Ірпінський міський центр ПМСД» Ірпінської міської ради. На засіданні представникам Ірпінського ЦПМСД було надано копію висновку за результатами моніторингу виконання умов договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій зазначеного закладу, а також запропоновано надати пояснення щодо ситуації та виправити помилки - деактивувати декларації, подані та внесені в електронну систему охорони здоров'я з порушенням Порядку.

Адміністрація закладу охорони здоров'я надала пояснення про вчинені порушення Порядку, але декларації з порушенням залишались активними в електронній системі, а отже порушення не було виправлено. Тому на засіданні комісії 16.05.2019 було прийнято рішення про деактивацію в електронній системі охорони здоров‘я 10 244 декларацій про вибір лікарів, які надають первинну медичну допомогу в амбулаторії №1 КНП “Ірпінський центр ПМСД” Ірпінської міської ради, як таких, що були укладені з порушеннями.

Окрім того, після отримання від закладу наступного звіту до нього будуть подані заперечення та здійснено перерахунок коштів за декларації, подані з порушенням Порядку - відповідно до п. 24 Договору.

Національна служба здоров'я України і надалі стежитиме за дотриманням закладами-партнерами умов договорів. А також за дотриманням прав пацієнтів на вільний вибір лікаря та захист персональних даних. Результати перевірок, які здійснюватиме НСЗУ, будуть відкритими і доступними як для закладів, так і для громадськості. Адже всі договори про медичне обслуговування населення, які НСЗУ укладає із надавачами медичних послуг, є договорами на користь пацієнтів у частині отримання ними таких послуг.

За матеріалами з facebook-сторінки Національної служби здоров'я України