Однією з найважливіших проблем, на якій фокусується реформування галузі охорони здоров’я, є необхідність підвищення якості госпітальної допомоги та економічної ефективності лікарень, адже саме госпітальний сектор системи медичного обслуговування споживає найбільшу частку загальних фінансових ресурсів галузі охорони здоров’я і водночас характеризується найбільшим ступенем неефективності їх використання. Як один з основних інструментів реформування у госпітальному секторі світова практика застосовує запровадження фінансування медичних послуг, які надаються у лікарнях, на основі оплати за пролікований випадок, що базується на використанні діагностично-споріднених груп (ДСГ).

 

2019_05_14_001

 

ДСГ - це метод класифікації пацієнтів стаціонарів із гострими станами у групи, відповідно до схожого споживання ресурсів та подібних клінічних характеристик. Тобто за допомогою ДСГ проліковані випадки стаціонарної допомоги об’єднуються у клінічно однорідні та подібні за середньою ресурсоємністю групи, що характеризуються близькою структурою витрат та набором використовуваних клінічних ресурсів.

2019_05_14_002

Необхідність переходу до фінансування українських лікарень на основі ДСГ було передбачено розробленою під егідою МОЗ України Національною стратегією реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015– 2020 рр. та розробленою на її основі Концепцією реформи фінансування системи охорони здоров’я, яку у 2016 році схвалено відповідним рішенням Кабінету Міністрів України. Правові підвалини для забезпечення можливості використання у системі охорони здоров’я України цього інструменту закладено прийнятим наприкінці 2017 року Законом «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення».

Запровадження нової моделі фінансування галузі передбачає, що оплата діяльності тієї чи іншої лікарні здійснюватиметься на основі єдиної для усіх лікарень базової ставки, але при цьому обов'язково враховуватиметься відносна вага вартості кожної ДСГ та ступінь складності кожного конкретного пролікованого  випадку. Такий підхід сприятиме створенню прозорої та справедливої по відношенню до кожної конкретної лікарні системи фінансування та формуванню у лікарень стимулів до підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги.

2019_05_14_003

З метою створення необхідних для запровадження такої моделі умов розпочато пілотний проект «Пілотне впровадження системи ДСГ (на основі австралійської ДСГ) на рівні МОЗ та обраних медичних закладів (навчання, програмне забезпечення тощо)», який реалізується в Україні міжнародним об’єднанням підприємств «Karol Consulting d.o.o.» (Хорватія) та «Health Policy Analysis PTY» (Австралія).

Першочерговими завданнями цього пілотного проекту, що триватиме до липня 2020 року, є:

•    забезпечення широкомасштабного навчання фахівців української системи охорони здоров’я принциповим основам застосування системи ДСГ для формування нової системи звітності про діяльність лікарень та її використання для створення та практичного застосування нової моделі фінансування стаціонарної медичної допомоги;

•    розробка на основі логіки системи австралійських ДСГ власної української національної системи ДСГ та розробка й передача Україні відповідного програмного забезпечення, необхідного для експлуатації цієї системи;

•    апробація розробленої у межах пілотного проекту української національної системи ДСГ на базі пілотних лікарень.

2019_05_14_004

У пілотному проекті беруть участь понад 100 лікарень України, у тому числі 5 медзакладів Житомирщини: обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського, обласна дитяча клінічна лікарня, обласний перинатальний центр, центральна міська лікарня Коростенської міської ради, Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об'єднання.

Для ознайомлення спеціалістів з принципами кодування за логікою Австралійських ДСГ на базі Житомирського медичного інституту 13 травня розпочався триденний тренінг з питань кодування епізодів госпіталізацій за моделлю Австралійських діагностично-споріднених груп.

У ролі тренерів виступають заступник виконавчого директора БО «Лікарняна каса Житомирської області», викладач Житомирського медичного інституту та Житомирського державного університету імені І.Франка, к.мед.н. Сергій Миколайович Грищук та лікар Ірина Антонівна Білоус. Участь у навчанні беруть 32 представники пілотних лікарень, управління охорони здоров’я Житомирської ОДА та обласного центру громадського здоров’я.

Програмою тренінгу передбачено ознайомлення фахівців з Австралійською модифікацією МКХ-10 (МКХ-10 АМ), Австралійським класифікатором медичних інтервенцій (АКМІ) та Австралійськими стандартами кодування. Дані щодо випадків лікування будуть вноситися онлайн у спеціальну програму з червня 2019 року до липня 2020 року. Результати обробки внесеної інформації дадуть можливість визначити структуру ДСГ в Україні. На основі цих даних будуть визначені вагові коефіцієнти кожної ДСГ, що дозволить проводити оплату лікарням з урахуванням складності надання медичної допомоги та кількості випадків лікування («Гроші ідуть за пацієнтом»).

Прес-центр УОЗ.