(10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я)

2018_10_09_1

Діти і підлітки – це найбільш дорогоцінний ресурс кожної країни, адже від молодих людей залежить наше майбутнє.

Половина усіх психічних захворювань починається в підлітковому віці. Саме в підлітковому та юнацькому віці відбувається багато життєвих змін. Для багатьох це дуже цікавий час, але це і період стресів та тривог. Формування особистісних якостей людини відбувається в умовах постійних змін – дитячий садок, школа, професійна підготовка, робота, перехід від батьків до власного самостійного життя.

Розлади емоційної сфери, тривога, депресія, самогубство, розлади харчової поведінки, зловживання алкоголем та наркотичними речовинами, небезпечний секс, ризиковані форми поведінки, надмірне захоплення віртуальними зв’язками, фізичне насильство в сім’ї, педагогічна занедбаність, бездоглядність – далеко не повний список психічних проблем дитячого віку. Крім того, багато дітей проживає в умовах гуманітарних та стихійних катастроф, військових конфліктів. Психічна травматизація, що зумовлена гібридною війною, труднощі з адаптацією до нового становища незмінно супроводжуються формуванням специфічного травматичного досвіду внутрішньо переміщених осіб. За результатами досліджень встановлено високу (83%) поширеність розладів психіки та поведінки у дітей, які безпосередньо мешкають у зоні конфлікту, це зокрема психогенні депресії, тривожні та соматоформні розлади.

Тому акцент на соціальній справедливості для дітей та молоді, які страждають на психічні розлади, є беззаперечним і зрозумілим. Проте, на жаль, до примусу та обмежень щодо пацієнтів із психічними захворюваннями, як і раніше, вдаються деякі вихователі й учителі під час надання освітніх послуг, члени родин споживачів психіатричних послуг.

Протягом останніх трьох століть догляд за пацієнтами переміщується з місць позбавлення волі (інтернатні установи закритого типу) у психіатричні лікарні та громади з підтриманим проживанням у суспільстві.

Існують три рушійні сили для цих змін. По-перше, це досвід економічно розвинених країн зі значною кількістю великих психіатричних лікарень, який свідчив про шкідливі наслідки інституалізації психіатричної допомоги та десоціалізації хворих. По-друге, це прагнення зробити психіатричні послуги доступними для всіх груп населення. По-третє, це визнання та безумовне дотримання прав людини під час соціальної підтримки та лікування осіб із розладами психіки.

Інноваційними процесами стали: інтеграція охорони психічного здоров’я із загальною лікарняною допомогою; інтеграція охорони психічного здоров’я з первинною медико-санітарною допомогою; розвиток сучасних технологій у сфері комунікації, таких як телепсихіатрія, і найголовніше – створення широкого спектра послуг безпосередньо на рівні громад.

Усі ці зусилля були обґрунтовані науковими дослідженнями та супроводжувалися переглядом законодавства у сфері психічного здоров’я. Завданнями на майбутнє стали подальше розширення прав і можливостей споживачів психіатричних послуг та їхніх родин, мінімізація стигматизації та дискримінації, збільшення доступу до закладів освіти, підтримка зайнятості.

Для вирішення поставлених завдань важливо переглянути суспільні пріоритети, визнати охорону психічного здоров’я одним із них, забезпечити більш справедливе фінансування цього напряму медицини та соціальної політики.

На сьогодні у світі існує консенсус щодо необхідності переходу від моделі медичної допомоги, побудованої на основі медичних закладів, до системи, яка спирається на організацію догляду на рівні громад і психіатричних відділень у лікарнях загального профілю.

Громадські служби психічного здоров’я сприяють більшій доступності, безперервності послуг, кращому задоволенню особливих потреб більшості користувачів, забезпечують кращу ефективність захисту прав людини і запобігання стигматизації під час надання психіатричних послуг.

Суттю нової моделі є створення структурованої співпраці зі службами первинної медико-санітарної допомоги, а також ефективна координація послуг систем охорони здоров’я та соціального обслуговування. Також дуже важливим є залучення волонтерів та батьків,  як груп первинної підтримки дітей у системі охорони психічного здоров’я.

 

Обласна психіатрична лікарня № 1

Житомирської обласної ради