За дорученням голови обласної державної адміністрації Гундича І.П. було проведено перевірку стану надання медичної допомоги та забезпечення  заробітною платою закладів охорони здоров’я ОТГ м. Овруч та Словечанської ОТГ у 2018 році.

Надано рекомендації:

1. Привести показники доходної частини бюджету у відповідність з реальними надходженнями спрямувавши їх на покриття незабезпеченості заробітної плати бюджетної сфери районного бюджету.

2. Провести оптимізацію наявної мережі медичних закладів, які утримуються за рахунок медичної субвенції, усунення дублювань при наданні медичних послуг на єдиному просторі.

3. Здійснити аналіз кадрового забезпечення медичних працівників.

4. Вжити заходів щодо впорядкування ліжкового фонду медичних закладів вторинного рівня з врахуванням завантаженості ліжок, аналізу їх профілю, доступності медичної допомоги населенню та виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015р. №1024, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2016р. №51.

5. Здійснити аналіз наявності кількісного та якісного складу медичних працівників в установі із застосуванням Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров`я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України від 28.03.2013 року №249.

6. Переглянути штатний розпис виходячи з виконуваних функцій, обсягу медичної допомоги і фактичного навантаження на фахівців.

7. Утримання понаднормової мережі закладів охорони здоров’я повинно покриватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, що спрямовуються понад обсяги медичної субвенції, без залучення на цю мету додаткових коштів в державному бюджеті.

8. Активізувати роботу по наданню платних послуг згідно переліку затвердженого постановою КМУ від 17.09.1996 №1138 (зі змінами).