Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 31.01.2017 року № 88/10 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 24.04.2017 року № 343/47 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 08.06.2017 року № 484/75 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 10.08.2017 року № 741/108 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік"

Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 16.11.2017 року № 1129/136 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Спільний наказ управління охорони здоров'я Житомирської ОДА та департаменту фінансів Житомирської ОДА від 22.12.2017 року № 1341/155 "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік 


 

Паспорти на 2017 рік

1412010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”

1412030 “Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню”

1412050 “Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим”

1412060 “Санаторне лікування хворих на туберкульоз”

1412090 “Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування”

1412100 “Створення банків крові та її компонентів”

1412110 “Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню”

1412130 “Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню”

1412140 “Надання стоматологічної допомоги населенню”

1412190 “Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)”

1412200 “Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи централізованого господарського обслуговування”

1412210 “Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я”

1412220 “Інші заходи в галузі охорони здоров’я”

1411120 “Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації”

1411150 “Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти”

1414060 “Бібліотеки”