Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та порядку їх працевлаштування:


 

Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань порядку працевлаштування осіб, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осібНормативно-правові акти, що регулюють порядок введення посад лікарів-інтернів


 

Стан моніторингу за проходженням інтернатури випускників вищих навчальних закладів, що навчалися за державним замовленням та на контрактній формі навчання

Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації


 

Рекомендації щодо формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування


 

Перелік зразків документів (ДОДАТКИ)10 корисних ресурсів для успішного лікаря