Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та порядку їх працевлаштування:


 

Нормативно-правові акти та інформаційні листи з питань порядку працевлаштування осіб, які навчалися за кошти юридичних та фізичних осібНормативно-правові акти, що регулюють порядок введення посад лікарів-інтернів


 

Стан моніторингу за працевлаштуванням та проходженням інтернатури випускників вищих навчальних закладів, що навчаються за державним замовленням

Забезпеченість кадрами та рівень кваліфікації


 

Рекомендації щодо формування плану працевлаштування випускників вищих навчальних закладів (лікарів, провізорів) та їх працевлаштування


 

Перелік зразків документів (ДОДАТКИ)